دانلود پی دی اف کتاب Le bal tragique des crapauds : Roman

[ad_1]

تکنوکرات اثبات شده ایتوآ خود را درگیر حوادث غم انگیزی می کند که تاریخ سیاسی به خصوص آشفته کشورش ، Mbibo را رقم می زند. او که زندانی و بیمار بود ، می داند هنگام آزاد شدن از زندان ، سرنوشت قابل توجهی از طریق دسترسی به دادگستری فوق العاده دارد. Provence ، وكیل ، انسان شناس ، دكتر تاریخ نظامی و لیسانس علوم سیاسی از مطالعات دفاع ملی ، وی در كل اتحادیه اشتراك و دادرسی دادگستری (ENAM) و برزاویل بین المللی دانشگاه وی قبلاً منتشر کرده است: نیروهای عمومی دموکراتیک و تجدید دموکراتیک در کنگو ؛ بحران سیاسی در کنگو-برازاویل ؛ انحصارگرایی و شکست استبداد سیاسی ؛ Le Mwanne Dimi D’Funny.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Le bal tragique des crapauds : Roman