دانلود پی دی اف کتاب Law, Politics and the Limits of Prosecuting Mass Atrocity :

[ad_1]

این کتاب انتقادی بی نظیر و قدرتمند از جستجوی عدالت کیفری بین المللی را ارائه می دهد. این تلاش های سه نسل پیاپی دادستان بین المللی را که نقش مهمی در اجرای قوانین کیفری بین المللی دارند ، بررسی می کند. با بررسی انتقادی عملکرد تعقیب قضایی در مراحل پیش از دادرسی و دادرسی ، این مجلد استدلال می کند که این دادستان ها بازیگران سیاسی هستند که در جهت منافع آزادسازی اقتصادی فعالیت می کنند. همچنین اعتقاد بر این است که دادستان های بین المللی در جنگ سیاسی – فرهنگی عمدتاً ساکت و عمدتا ناخواسته که برای کنترل م theسسات حاکم بر امور بین الملل مدرنیست اداره می شود ، کمک می کنند. همانطور که نویسنده اظهار داشت ، دادستان های بین المللی نه تنها به عنوان کارگزاران قانون و سیاست بلکه همچنین جنگی که توسط طرفداران پروژه های مختلف مدینه فاضله انجام می شود ، درک می شوند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Law, Politics and the Limits of Prosecuting Mass Atrocity :