دانلود پی دی اف کتاب L'avènement du troisième millénaire : Roman

[ad_1]

بشریت باید به خاطر ماهیت خود بر هرج و مرج ذهنی خود غلبه کند یا از بین برود. دو جهان موازی متصل به زمین شکل انتخابی خود را تشکیل می دهند. قدرت های ماورا الطبیعه تخریب می کارند. برای سرنوشت بشریت. درباره نویسنده رولند کوهن در سال 1953 در مصر متولد شد. خانواده وی در سال 1956 اخراج و به فرانسه منتقل شد. پس از بیش از 40 سال زندگی حرفه ای و خانوادگی ، دید جهانی از جهان برای ارائه یک پیام جهانی ظاهر شد: جهان موازی با زمین یک واقعیت است. او راهنمای معنوی خود را در آمبوئز در یكی از این جهان ها یافت كه به او نشان می داد تاریخ را بنویسد و به بیشترین تعداد ممكن برساند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب L'avènement du troisième millénaire : Roman