دانلود پی دی اف کتاب L'avènement de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo : De la Cour suprême de justice à la Cour constitutionnelle

[ad_1]

جمهوری دموکراتیک کنگو از سال 1990 به بعد ، مانند سایر کشورهای آفریقایی ، دستخوش تغییرات سیاسی شده است که ساختار سیاسی نهادی و سیاسی داخلی آن را تحت الگوی دموکراتیک سازی آشفته کرده است. در این زمینه است که باید ظهور دادگاه های قانون اساسی را تأیید کنیم. از مداخله پویای خود در استقرار حاکمیت دموکراتیک ، آنها یک مسیر تجزیه و تحلیل را ارائه می دهند ، که نویسنده پیشنهاد می کند در یک رویکرد مقایسه ای مبتنی بر کسانی که صلاحیت خود را در این زمینه اثبات کرده اند ، مطالعه کند. در مورد خاص DRC ، نویسنده روش های بهبود این نهاد را برای بهبود زندگی غیرنظامی ، تضمین نهایی احترام به قانون ، یک باتلاق بزرگ در تحکیم روند دموکراتیک بیان می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب L'avènement de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo : De la Cour suprême de justice à la Cour constitutionnelle