دانلود پی دی اف کتاب L'autrement-scruté des styles : Du panégyrique au pamphlet

[ad_1]

نویسندگان این کتاب چه کاری انجام می دهند؟ این فرض افکار را متزلزل می کند. چه کسی معتقد است که ماسک فقط با یک چهره دارد. و برای تکان دادن امور ، اقتصاددان پنهان در درون آنها فیلسوف را زنده می کند: فرد متشکل از بیش از یک نفر است. او این را توسعه می دهد ، که در آن کسانی که در بالای جمله ضمیر هستند با سوال ترکیب می شوند. آیا از نظر موقعیت شما ، آیا این انتخاب های شخصی از قبل یک نحو نیستند؟ در سطح شخصی است. برای سطح جمعی ، کسی این قیاس بی طرفی را در آنجا تشخیص می دهد ، سبک های مطبوع او را می پوشاند. از این رو قسمت های “عملکردی” آنها. با وجود همه اینها ، آنها باید بتوانند به تنظیمات اصلی خود بازگردند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب L'autrement-scruté des styles : Du panégyrique au pamphlet