دانلود پی دی اف کتاب L’autre moitié de la modernité. Conversations avec Joseph Yvon Thériault

[ad_1]

کار جامعه شناسی جوزف یوان ترالت کمکی را فراهم می کند که در تفکر درباره چالش های جوامع مدرن بسیار ارزشمند است. این بیش از چهل سال تأمل در مورد کبک ، آکادیا ، فرانکوفونی کانادا و “کشورهای کوچک” را پوشش می دهد. مانند سایر متفکران بزرگ ، “جهانی مشترک” را به اندازه کافی غنی و مشترک ارائه می دهد تا بتواند با تنوع و تنوع موضوعات سیاسی اجتماعی فردا و امروز در نظر گرفته شود. این مکالمه بین دو جوان دانشگاهی ، یک مورخ ، یک جامعه شناس و جوزف یاوون تریو ، بر اساس تفسیری از این اثر اصلی در خدمت اطلاعات معاصر است. وی با بیان اینکه کار وی در بسیاری از رشته ها به دلیل خاک آدزی و همچنین مطالعات پاریس ، که جستجوی روشنفکرانه در مورد قانون اساسی جامعه برای آنها مهم است ، برای مسافرت مهم کاری خود تکرار می کند ، اظهار داشت: نیمه دیگر مدرنیته “، این جهان اجتماعی ، تاریخی و فرهنگی است که به اصول و فرایندهای عالی مدرن جسمی می بخشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب L’autre moitié de la modernité. Conversations avec Joseph Yvon Thériault