دانلود پی دی اف کتاب L'autoroute ou la piste cyclable : Roman

[ad_1]

چه چیزی از شروع کار حرفه ای شما هیجان انگیزتر است؟ چه چیزی می تواند اقناع کننده تر از شرکت در پروژه ای باشد که به نفع همه باشد و چنان در ناخودآگاه جمعی ادغام شود که به همان اندازه همه جا شفاف باشد؟ اینجا دقیقاً همان چیزی است که در انتظار قهرمان جوان ما برای بیرون آمدن از دانشگاه است. او جهانی پیش روی خود می گشاید که در فضیلت خدمت به جامعه غرق شده است. پروژه بزرگراه جدید باید کار خود را با شکوه آغاز کند. اما آیا او می داند چه کسی واقعاً از خدمات و کار فداکارانه او بهره مند خواهد شد؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب L'autoroute ou la piste cyclable : Roman