دانلود پی دی اف کتاب L'autogestion : Un impératif pour la démocratie

[ad_1]

بحران کلی است. کره زمین در حال گرم شدن است ، امور مالی قانون خود را اجرا می کند و سیاست ها را هماهنگ می کند. مردم زندگی بدبختی می کنند. بنابراین ، این یک بحران تمدن است. خود سرمایه داری آن را منسوخ می کند. اگر راه جدیدی از دموکراسی در صورت بحران کشف شود ، شاید لازم نباشد که به یک فاجعه تبدیل شود. برای پس انداز پول ، هزینه ای باید پرداخت کنید: تقویت آزادی جدید ما! به جای ماساژ دادن خود به تعداد زیادی روبات رباتیک ، می توانیم خودمان را به یک مسئولیت sapiens Solidaris تبدیل کنیم. افق پشت سر هم فقط در یک تمرین جمعی جذابیت و مسئولیت پذیری قابل ترسیم است: دموکراسی خودمدیریتی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب L'autogestion : Un impératif pour la démocratie