دانلود پی دی اف کتاب L’AU-DELÀ : Une nouvelle hypothèse

[ad_1]

از دیدگاه علمی که در مورد تجربیات نزدیک به مرگ متفاوت است چه چیزی می توانیم یاد بگیریم؟ فراتر از دیدگاه پزشکی ، این کتاب فرضیه جدیدی را ناشی از تلفیق این تجربیات ارائه می دهد. چه می شد که فقط چیزهای منزوی تنها چیزهایی برای درک وجود داشت؟ با چشم انداز ریشه در نجوم و فیزیک ، فراتر از آن: یک فرضیه جدید امکان ادغام دو جهان متمایز را فراهم می کند ، که قسمت هایی از مرگ مجسم و امکانات اخترفیزیک و تمدن های فوق طبیعی آن را به تصویر می کشد. این کتاب که از نظر علمی پشتیبانی می شود با ارائه دیدگاه جدیدی در این زمینه نظم را در این مناطق ایجاد می کند. آیا تا به حال فکر کرده اید که با توجه به اندازه بی نهایت جهان ، ما تنها نیستیم و کسانی که یک قسمت از مرگ را سپری کرده اند نشانه ای از پاسخ های منطقی و قابل قبول به سوالات بزرگی هستند که وجود ندارند. ما: از کجا آمده ایم؟ ما چرا اینجاییم؟ و بعد کجا برویم؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب L’AU-DELÀ : Une nouvelle hypothèse