دانلود پی دی اف کتاب Laser Metal Deposition Process of Metals, Alloys, and Composite Materials :

[ad_1]

این کتاب پتانسیل صنعتی را برجسته می کند و فیزیک پشت فناوری رسوب فلز لیزر (LMD) را توضیح می دهد. این فرآیند نمودار لیزر (LMD) را با کمک نمودارهای متعدد و عکسهای فرآیند در دنیای واقعی ، از ساخت قطعات تا تعمیر محصولات موجود توصیف می کند ، و مطالعات موردی از تحقیقات فعلی در این زمینه انجام می شود. تقاضای مصرف کننده در حال دور شدن از محصولات استاندارد به محصولات سفارشی است و برای حفظ رقابت ، نیاز به فرآیندهای تولیدی است که انعطاف پذیر بوده و بتوانند تقاضای مصرف کننده را با هزینه کم و به موقع تأمین کنند. رسوب فلز لیزر (LMD) یک فرآیند ساخت جایگزین امیدوار کننده در این زمینه است. این کتاب محققان و متخصصان صنعت را قادر می سازد درک بهتری از روند LMD ، که می توانند در برنامه های واقعی استفاده کنند ، بدست آورند. همچنین به نوآوری های بعدی کمک می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Laser Metal Deposition Process of Metals, Alloys, and Composite Materials :