دانلود پی دی اف کتاب Language, Identity and Cycling in the New Media Age : Exploring Interpersonal Semiotics in Multimodal Media and Online Texts

[ad_1]

این کتاب به چگونگی جلوگیری ، روایت و مذاکره از هویت های مرتبط با دوچرخه سواری در زمینه تسلط بر رسانه ها در یک محیط دیجیتالی می پردازد. با استدلال اینکه ماهیت هویت تحت تأثیر تغییر ماهیت محتوا و تغییر منابع است ، که به معنای موجود است ، نویسندگان وضعیت چنین هویت هایی را از طریق چارچوبی به هم پیوسته از زبانشناسی عملکردی سیستمیک و تجزیه و تحلیل چند مدلی کشف می کنند. چگونه در عمل رخ می دهد. این کتاب به سه قسمت تقسیم شده است ، که هر بخش به جنبه متفاوتی از هویت و محیط رسانه توجه دارد. قسمت اول هویت افراد مشهور را در رسانه های سنتی چاپ و تلویزیون در نظر می گیرم. قسمت دوم ، انجمن و اوقات فراغت / هویت ورزشی را از طریق یک انجمن دوچرخه سواری آنلاین بررسی می کند ، در حالی که قسمت سوم هویت شرکت های تحقق یافته از طریق وب سایت های شرکت ، بررسی های مصرف کننده و کانال های Youtube را بررسی می کند. این حجم بی نظیر دانشجویان و محققان تحلیل گفتمان ، دنیای زبانشناسی کاربردی و دوچرخه سواری را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Language, Identity and Cycling in the New Media Age : Exploring Interpersonal Semiotics in Multimodal Media and Online Texts