دانلود پی دی اف کتاب Label-free and Multi-parametric Monitoring of Cell-based Assays with Substrate-embedded Sensors :

[ad_1]

این پایان نامه سنسورهای فیزیکی تعبیه شده در بستر جدیدی را توصیف می کند که می توانند برای کنترل انواع مختلف سنجش های سلول ، غیرتهاجمی و عاری از برچسب باشند. سنسورهای توصیف شده اطلاعات یکپارچه سلولهای مورد مطالعه را با وضوح زمانی قابل انطباق (از میلی ثانیه تا روز) فراهم می کنند. این اطلاعات در مورد پاسخ سلول پویا به محرک های شیمیایی ، فیزیکی یا بیولوژیکی الگوی جدیدی را در تحقیقات بنیادی پزشکی تعریف می کند. نویسنده ، ماکسیمیلیان اوبرلایتنر ، روشهایی را توصیف کرده است که در آن سلولها مستقیماً در سطوح مختلف حسگر رشد می کنند (الکترودهای فیلم طلا ، امواج برشی). رزیناتور یا فیلم های پلیمری دوپ شده). این روش ، به ویژه مجاورت با سلولهای واکنشی و تماس با سطح حسگر ، برای یک حساسیت قابل توجه مهم است و راه را برای انواع برنامه های جدید باز می کند. این پایان نامه نه تنها اصول اصلی هر روش را معرفی می کند ، بلکه اصول طراحی را با جزئیات کامل شرح می دهد و شرایط مرزی سنسورهای جدید را روشن می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Label-free and Multi-parametric Monitoring of Cell-based Assays with Substrate-embedded Sensors :