دانلود پی دی اف کتاب La troisième guerre du Burkina Faso 2015-2020 : Les conditions de la victoire

[ad_1]

از سال 2015 تا به امروز اصطلاح تروریسم در بورکینافاسو بر زبان همه است. با این حال ، این یک جنگ نهفته با اشغال کل بخشهای خاک ملی است. شکل دولت از این مستعمره به ارث رسیده بود ، توسعه ناهموار سرزمین ها و عدم آمادگی نظامی منجر به این درگیری مرگبار شد. استقلال و حاکمیت کشور به طور حتم با توسعه هماهنگ سرزمین ها و شورش نظامی معتبر تضمین خواهد شد. برای دستیابی به این هدف ، فدرالیسم بهتر از تمرکززدایی در یک ایالت مرکزی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La troisième guerre du Burkina Faso 2015-2020 : Les conditions de la victoire