دانلود پی دی اف کتاب La Russie au tournant du millénaire : L'arc-en-ciel de l'âme russe

[ad_1]

از طریق منشور رنگین کمان ، این کتاب جنبه هایی از زندگی در روسیه را بررسی می کند. دوره مورد بحث در اینجا یک نقطه عطف است. بین دو رئیس جمهور ، یلتسین و پوتین ، بین دو قرن و حتی دو هزاره. تغییرات قاطع اغلب در تقاطع قرن ها در روسیه رخ می دهد. Stay Report ، مقاله ای با اشاره به فرهنگ روسیه ، این کتاب یک شاهد اصلی است ، یک دیدگاه شخصی مبتنی بر تجربه است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La Russie au tournant du millénaire : L'arc-en-ciel de l'âme russe