دانلود پی دی اف کتاب La retraite, comment préparer sa nouvelle vie

[ad_1]

وقتی روز فرا می رسد ، آیا باید خودمان را “بازنشسته” کنیم تا به طور واقعی با افراد مخلوط مخلوط ارتباط برقرار کنیم؟ پیشنهاد می کنیم جواب ندهید پایان فعالیت حرفه ای یک لحظه انتخاب است: یا اینکه آرام آرام شروع به رفع خواسته ها و خواسته های خود در باشگاه های سنین سوم کنید. یا “زندگی جدید” را شروع کنید ، آن را انتخاب کنید و لذتهای ادعا شده را بسازید و هوشمندانه مدیریت کنید. این کتاب در پنج مرحله تدریجی و آموزشی رویکردی مستند و مستند به شما می دهد که به شما امکان انتخاب و ایجاد زندگی دوم خود را می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La retraite, comment préparer sa nouvelle vie