دانلود پی دی اف کتاب La responsabilité sociétale des entreprises dans la protection de l'environnement au Cameroun

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد سال 2018 در زمینه اقتصاد سیاسی – مطالعات موردی ، دانشگاه دوالا ، زبان: فرانسوی ، خلاصه: این مطالعه تحقیقاتی پیشنهاد می کند که نه تنها الگوی پارادایم مسئولیت اجتماعی شرکت ها را در حفاظت از محیط زیست ارزیابی کند. کامرون از یک تئوری خوب پیروی می کند. اما جدا از این ، مسئله تجزیه و تحلیل چارچوب استاندارد و نهادی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حفاظت از محیط زیست در کامرون خواهد بود. شرکت ها از طریق فعالیت های خود به ایجاد ثروت و بهبود رفاه اجتماعی کمک می کنند ، اما از جمله پیامدهای منفی فعالیت های آنها ، از زمان آب و هوای گرم شدن کره زمین ، اثرات مخرب بر محیط زیست مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در شرایط جهانی کنونی ، آیا می توانیم بدون نگرانی از محیط زیست ، ثروت ایجاد کنیم؟ آیا این شرکت در قبال جامعه ای که در آن شکل می گیرد ، منطقه ای که فعالیت های صنعتی خود را در آن انجام می دهد ، مسئولیتی دارد؟ توسعه اقتصادی به تنهایی کافی نیست که به فرزندان فرصت دهد تا با نجابت و پیشرفت زندگی کنند. رفاه در آینده به رابطه نزدیک بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست اشاره دارد که غالباً مورد غفلت قرار می گیرد و انتقال این نگرانی در تجارت با ظهور مفهوم بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت ها نمود پیدا می کند. کشورهای در حال توسعه به طور کلی و کامرون به طور خاص باید با رو به رشد مشکلات زیست محیطی مرتبط با صنعتی شدن نوپا و شهرنشینی سریع ، راهی برای ترکیب توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست پیدا کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La responsabilité sociétale des entreprises dans la protection de l'environnement au Cameroun