دانلود پی دی اف کتاب La responsabilité sociale des entreprises / Des relations sociales à la dimension stratégique

[ad_1]

مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) در مدارس بازرگانی چگونه آموزش داده می شود؟ این سوال که امروزه مورد نیاز است ، در این کار با مثال و تجربه ESDES که بیش از 30 سال است با تغییر رفتار رهبران خود را رها کرده است تا جهان را تغییر دهد ، درمان می شود. بنابراین اولین کسی است که می تواند تاریخچه نگرانی CSR توسط معلمان-محققان ESDES را بخواند. این روش توصیف می کند که چگونه آموزش ، تحقیق و آموزش مدیران و مدیران آینده را سیراب می کند. سپس چگونگی پذیرش معلمان ESDES و انجام تحقیقات پیشرفته و آکادمیک درباره CSR بررسی می شود. در حدود یازده فصل ساخته شده است ، که بیشتر آنها از یک فرم آکادمیک پیروی می کنند و درک CSR را از طریق روابط اجتماعی و استراتژیک ارائه می دهند ، این کار نمایانگر مشارکت ESDES در تأملات CSR است. این نتیجه کاری است که به طور مشترک توسط کریستین لو باس و سیلوین مرکوری چاپوس در مورد ایده اصلی مدیریت مدرسه هماهنگ شده است. این تحقیق محققان “انستیتوی تجارت و سازمان پایدار ESDES” را که بخشی از واحد تحقیقاتی “تلاقی ، علوم و علوم انسانی” UCLy است ، بسیج کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La responsabilité sociale des entreprises / Des relations sociales à la dimension stratégique