دانلود پی دی اف کتاب La responsabilité fiscale du notaire en matière immobilière et successorale au Cameroun

[ad_1]

در زمینه کامرون ، انتقال املاک و مستغلات ، هر شکل که باشد ، مشمول کسر مالیات مشمول معافیت و سایر معافیت ها می شود. به همین ترتیب ، مالیات بر ارث بر کلیه نقل و انتقال های اموال ناشی از مرگ است ، خواه در نتیجه قوانین انحراف قانونی یا از سیستم وصیت نامه ساخته شده توسط متوفی. در چارچوب قرارداد فرعی مالیاتی ، دفاتر اسناد رسمی که مسئولیت قانونی دارد ، مسئول جمع آوری تمام این مالیات ها و ارسال آنها به خزانه داری عمومی در محدوده زمانی قانونی است. در صورت عدم رعایت ، او در معرض محدودیت های مختلفی است و بنابراین مسئولیت مالی خود را انجام می دهد ، یک تعهد فردی و مشترک و چندین.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La responsabilité fiscale du notaire en matière immobilière et successorale au Cameroun