دانلود پی دی اف کتاب La responsabilité de protéger : écologie et dignité

[ad_1]

هدف از این کنفرانس پیشنهاد کرامت به عنوان الگوی جدیدی برای تفکر ، جهت گیری و اجازه دادن به اقداماتی با هدف حفظ اکوسیستم های جهانی و پاکسازی روابط انسانی مرتبط بود. ما سعی کرده ایم نشان دهیم که احترام به “کرامت ذاتی همه اعضای خانواده انسانی” ، همانطور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 یادآوری شده است ، و احترام به Oikos (“محل زندگی”) ما را فراخوانی می کند به طور خلاصه “خانه مشترک”. مهمتر این بود که حیثیت خود را بعنوان بازیکن آزاد بیشتر بیدار کنیم ، که به وسیله آنها درمورد انتخابها و اقدامات خود پاسخگو هستیم. اینها هم بر طبیعت و هم دیگران تأثیر می گذارد ، از ابتدای آنهایی که بلافاصله در معرض زوال شدید شمال قرار دارند ، از جمله بومیان کانادا. ما جرات می کنیم فکر کنیم که خرد مردم بومی ، که شهادت طبیعت را گواهی می دهند ، ما را به تعریف مجدد رابطه انسان با محیط زیست و فراتر رفتن از پارادایم فنی برای دستاوردهای کوتاه مدت دعوت می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La responsabilité de protéger : écologie et dignité