دانلود پی دی اف کتاب La relation d'aide chrétienne dans l'église locale

[ad_1]

در کلیسای محلی است که بسیاری از ما برای کمک معنوی ، تشویق و راهنمایی برای کمک به روابط در مواقع بحران ، بیماری و رنج به کسی مراجعه می کنیم. در کلیساها شاهد قدرت دعا و آسایش روح القدس هستیم که زندگی را دگرگون می کند. کلیساهای محلی قدرت شفابخشی را از طریق ستایش و همراهی نشان می دهند. از طریق این کتاب ، مشاوران مسیحی و کلیساهای محلی می توانند یاد بگیرند که چگونه انواع برنامه ها و روش ها را برای آموزش و الهام بخشیدن به مشاوران محلی که عیسی مسیح را به سمت افسرده و آسیب دیده راهنمایی می کنند ، توسعه دهند. مهمترین آنها بخشش است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La relation d'aide chrétienne dans l'église locale