دانلود پی دی اف کتاب La Reine des Triades

[ad_1]

2042. Orca ، حیله گر و بی تدبیر جاده سابق ، اورکا یک امپراتوری قدرتمند را بنا می کند. در سیاست ، اقتصاد و رسانه ، او خود را آرام و متفکر نشان می دهد ، در حالی که در خیابان ها ، ارتباطات قدیمی اش به او خدمت می کند ، تا بتواند به اهداف خود برسد ، مهم نیست. چه کسی کنار جاده خواهد افتاد؟ آیا توافقات و اتحادهای جدید جعل می شود؟ و در آخر چه کسی سود خواهد برد؟ در جلد دوم Les Ombres Grimpantes – A در پایان نزدیک ، حماسه پایان جهان را بیابید! “چگونه امپراتوری را می سازید؟ می توانی بپرسی. “با خون ، پری و استقامت” ، به ملکه تریودشاه پاسخ می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La Reine des Triades