دانلود پی دی اف کتاب La Régression du patrimoine : Etudes de cas en Italie et en France

[ad_1]

در حال حاضر خطر بازگشت دارایی وجود دارد. عدم حضور مردم شناسان در این زمینه باعث شده است که انسان شناسان توسط فعالانی که تجدید ارزیابی اساسی و ارتدوکس از سنت های رایج را انجام می دهند ، دوباره مورد استفاده قرار گیرند. روشی که در اینجا پیشنهاد شده استفاده از سیاست های میراث برای پیشرفت در انسان شناسی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La Régression du patrimoine : Etudes de cas en Italie et en France