دانلود پی دی اف کتاب La réforme du droit des obligations en RD Congo : Mélanges à la mémoire du Doyen Bonaventure Olivier KALONGO MBIKAYI

[ad_1]

این کتاب فرصتی را برای یادآوری نه تنها رئیس این استاد حقوق تعهدات ، یعنی دین Bonavanture Olivier Kalongo MBIKAYI فراهم می کند ، بلکه همچنین ایده های مهمی را توصیف می کند: ماهیت همسری تعهد ، احترام به کلمه داده شده. از ماده 33 قانون مدنی کتاب سوم ، قدرت الزام آور قرارداد ، رضایت طرفین قرارداد ، استقلال اراده در ساخت قرارداد ، نقش قاضی در قرارداد اما مهمتر از همه بررسی جبران خسارت توسط نویسنده خسارت. این مخلوط ها امکان ایجاد بحثی را فراهم می کنند که می تواند منجر به پیشنهادات مشخصی برای اصلاح قانون تعهدات شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La réforme du droit des obligations en RD Congo : Mélanges à la mémoire du Doyen Bonaventure Olivier KALONGO MBIKAYI