دانلود پی دی اف کتاب La damnation des maladies orphelines : Entre une France sensibilisée et une Belgique paralysée – État des lieux et pistes de solutions

[ad_1]

Inès Demaret از طریق تجربه شخصی خود از بیماری های نادر ، تجزیه و تحلیل اصلاح نشده ای از سیستم های مراقبت های بهداشتی فعلی را در اختیار ما قرار می دهد. این گزارش از وضعیت برابری برای همه از نظر مراقبت ، تسلط شرکت های دارویی بر کشورهای گروگان ، تبعیض در حقوق بیماران و وضعیت نامناسب بیماران تقویمی در بازار کار است. او به عواقب درد مزمن بر بیمار و توجه کافی به اعمال وی توجه نمی کند. اینس دمارت به دور از رضایت از این نظرات ، به بیماران پیشنهاد می کند که از گزینه های زندگی خود و به عنوان راه حل های ممکن برای متخصصان مراقبت های بهداشتی استفاده کنند. “فروتنی” به عنوان یک اخلاق روزمره.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La damnation des maladies orphelines : Entre une France sensibilisée et une Belgique paralysée – État des lieux et pistes de solutions