دانلود پی دی اف کتاب La critique de la réification chez Lukacs

[ad_1]

این کتاب ، در دوره پیش از مارکسیستی خود ، مفهوم تجدید نظر در کار جورج لوکاچ را بررسی می کند ، و تجزیه و تحلیل عمیقی از بازبینی فصل اول و آگاهی پرولتاریا ، مقاله اصلی کتاب انجام می دهد. تاریخ و شعور کلاس. از نظر لوکاس ، واقعیت تجدیدنظر چیست ویژگی کلیت سرمایه داری است ، به عنوان مجموعه ای از فرایندها و روابطی که بیانگر هر جنبه و زندگی افراد است. چگونه در قلمرو ساختار و محاسبه اشیا ، مردم به جایی می رسند که احساس کنند واقعیت فقط مورد بازنگری قرار می گیرد و آنچه واقعی است؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La critique de la réification chez Lukacs