دانلود پی دی اف کتاب La crise d'Octobre de 1970. La Grande Alliance René Lévesque et Claude Ryan

[ad_1]

هدف این کتاب بازگشت به یک لحظه مهم از تاریخ کبک در بحران اکتبر است. وقایع وزیر پیر لاپورته توسط آدم ربایی دیپلمات انگلیسی جیمز ریچارد کراس در اکتبر 1970 ، از سلول آزادی بخش جبهه آزاد سازی دو کبک (FLQ) و سپس توسط سلول چنر در 10 اکتبر. ، توسط دولت فدرال پیر الیوت ترودو تا زمان تصویب قانون اقدامات جنگ در شب 16 اکتبر ، نقطه عطفی در تاریخ کبک بود. بحران اکتبر پایان یافت و آقای لاپورت در اواخر ماه دسامبر آدم ربایان را دستگیر کرد و ارتش کانادا در 4 ژانویه 1971 از کبک خارج شد. پنجاه سال پس از این وقایع ، ما هنوز در مورد نبرد بین ناسیونالیست های کانادایی ، ملی گرایان کبک و حاکمیت حاکمیت متعجب هستیم. در طول بحران اکتبر ، دو نفر این مسیر اجتناب ناپذیر به سوی مدرنیته خاص و نگرش ایالت کبک را تجسم بخشیدند و باید همچنان مدافع ارزشهای کبک باز باشند: رنه لاکو و کلود رایان. کاری که امروز پیشنهاد می دهیم به صورت گفت وگو صورت می گیرد که دو فرد در بحران اکتبر حفظ کردند ، نه تنها در مورد اهمیت وقایع ، بلکه در مورد آینده جامعه کبک.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La crise d'Octobre de 1970. La Grande Alliance René Lévesque et Claude Ryan