دانلود پی دی اف کتاب La crise d’Octobre 1970 au Québec. Entre la raison et la manipulation. Format de poche

[ad_1]

50 سال پیش ، هنگامی که در 5 اکتبر 1970 ، در مونترال ، جبهه آزادی خواهی دو کبک (FLQ) دیپلمات انگلیسی جیمز ریچارد کراس را ربود و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد ، یک تعجب عمومی بود. پس از آن ، FLQ بحرانی را ایجاد كرد كه دولت فدرال از آن برای اعمال اقدامات جنگی استفاده كرد و حدود 400 نفر را كه درگیر همه درگیری های داخلی بودند ، بدون ارتباط با حوادث در زندان به سر برد. برای همه کسانی که وقایع را دنبال می کردند ، رسانه منبع اصلی اطلاعات آنها بود. از طریق آنهاست که همه انتقام و لنچ از طرفین ذینفع را از اقشار مختلف فرا می گیرند و حقایق و حرکات بازیگران بحران را فاش می کنند ، از نفرت و دروغ آگاهی دارند. می بینیم که در زمان بحران لاک تمدن به سرعت گسترش می یابد. کتابی جذاب درباره یک اتفاق بی سابقه در تاریخ کبک.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La crise d’Octobre 1970 au Québec. Entre la raison et la manipulation. Format de poche