دانلود پی دی اف کتاب La caresse

[ad_1]

لوران ، 17 ساله ، پس از جدایی پدر و مادر خود تنها مانده است. این آغاز پر کردن معده است. در خانه ، آنجا پناهنده ای است که اتاقی برای زندگی دریافت کرده است. یک عشق غیرممکن متولد می شود ، عشقی که افراد بزرگسال از آن بیرون می روند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La caresse