دانلود پی دی اف کتاب La bouche de la grotte : Roman

[ad_1]

این غار استعاره ای از زندان در قصری است که در آن پادشاه همه کسانی را که احتمالاً مانعی برای قدرت او هستند در آن نگه می دارد. این زندگی ساکرالایس است ، از طریق شخصیت هایی خنده دار ، دست و پا گیر ، زیرا تعداد آنها کم است. گرافیتی که سنت را برمی انگیزد (نقش طمع ، اعتقاد ، عقیده و آیین های فرهنگی).

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La bouche de la grotte : Roman