دانلود پی دی اف کتاب La biodiversité partagée

[ad_1]

تنوع زیستی غنی از سرزمین های خارج از کشور باعث بیوپسی ، تحریک حرص و آز ، با تصاحب نامناسب این ثروتمندان ، اعم از حیوانات و گیاهان ، زمینی و دریایی شده است. این قانون ، در ابتدا راه حل های بین المللی ، سپس محلی و ملی را برای محافظت کافی برای جلوگیری از زیاده روی در پناهگاه های طبیعت و تقسیم یکنواخت منافع حاصل از توسعه این منابع بیولوژیکی جستجو می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La biodiversité partagée