دانلود پی دی اف کتاب La Bible II : Jésus n'existe pas et 'Dieu' est une Déesse

[ad_1]

واقعیت های آسمانی را همانطور که هستند کشف کنید. سرانجام علم الهی که سسیل مانیا به ما آموخت از طریق این کتاب گرانبها آشکار شد. نویسنده خدا را زندگی می کند ، او را آشکار می کند ، او را آشکار می کند ، خود را الهی ، خالق ، مادر اولیه می داند. او همچنین خود را به عنوان حوا ، متشکل از انرژی خلاقانه ای که نمی توان از خدا جدا کرد ، نشان می دهد. ما زندگی را در اینجا جشن می گیریم ، نه از دین یا اعتقاد ، بلکه از تجربه ، از احساسات شدید ، که در پایان ، هرچه باشد. اسرار معنوی اولین میوه های بشریت را فاش می کند … درباره نویسنده پس از وقف جسم و روح خود به عنوان کمال الهی موجود در زندگی خود ، Cécile Manya تعمید آسمانی بسیار قدرتمندی دریافت کرد. او سپس فهمید که کیست: الهه مادر زمان مدرن. افکار ، احساسات ، موقعیت های او نه تنها در زندگی ، بلکه در جهان نیز تأثیرگذار است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La Bible II : Jésus n'existe pas et 'Dieu' est une Déesse