دانلود پی دی اف کتاب Knowledge-Intensive Entrepreneurship : An Analysis of the European Textile and Apparel Industries

[ad_1]

این کتاب به بررسی کارآفرینی دانش فشرده (KIE) با تمرکز بر صنایع نساجی و پوشاک اروپا می پردازد. هدف اصلی بررسی ادبیات آکادمیک موجود در ارتباط با صنایع نساجی و پوشاک اروپا و استفاده تجربی با استفاده از یک پایگاه داده قوی و جدید در KIE برای کشف الگوهای بین سرمایه انسانی و کارآفرینی استراتژیک و رفتار ابتکاری است. پروژه کارآفرینی و نوآوری فشرده (AEGIS) برای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی در اروپا ، KIE به عنوان رابطی بین ایجاد و انتشار دانش و یک سیستم تولیدی تعریف شده است. بنابراین کارآفرینان دانش گرا درگیر مکانیزمی می شوند که دانش را به نوآوری تبدیل می کنند و منجر به رشد و توسعه اقتصادی در صنعت و / یا بخش می شوند. تا به امروز ، KIE اغلب با صنایع پیشرفته مانند هوا فضا ، مهندسی کامپیوتر ، خودرو یا ارتباطات از راه دور در ارتباط است. به همین دلیل ، مطالعات کمی انجام شده است که به طور خاص توسعه یک شرکت یا بخش به عنوان KE در صنایع نساجی و پوشاک را بررسی می کند. با این حال ، مطالعات جدید این صنایع را به عنوان صنایعی معرفی کرده است که در آنها KIE می تواند از طریق نوآوری رشد را تقویت کند و محصولات و فرآیندها اغلب در یک چارچوب دانش بنیان ارزیابی می شوند. بر اساس این ادبیات در حال رشد ، این بخش سیاست ها و استراتژی های بالقوه نوآوری و توسعه را در سطح شرکت و صنعت در مناطق دیگر ، از جمله اروپا و ایالات متحده بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Knowledge-Intensive Entrepreneurship : An Analysis of the European Textile and Apparel Industries