دانلود پی دی اف کتاب Knowledge Creation in Public Administrations : Innovative Government in Southeast Asia and Japan

[ad_1]

این کتاب الگوی جدیدی از دولت های جدید در سطوح شهرداری ، منطقه ای و ملی در آسیا ، مبتنی بر تئوری ایجاد دانش در مدیریت ، و منجر به تغییر سازمانی و اصلاح سیاست ها در مدیریت دولتی ارائه می دهد. با تمرکز بر اندونزی ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام و ژاپن ، این کتاب با استفاده از یافته های یک پروژه تحقیقاتی مشترک ایجاد شده است که برای شناسایی عواملی که بر اثربخشی یا عملکرد مدیریت دولتی تأثیر می گذارد با استفاده از تئوری مدیریت دانش بنیان است. برای مدیریت بخش دولتی در بخشهای خصوصی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Knowledge Creation in Public Administrations : Innovative Government in Southeast Asia and Japan