دانلود پی دی اف کتاب Knowledge Creation in Community Development : Institutional Change in Southeast Asia and Japan

[ad_1]

این کتاب بررسی می کند که چگونه سازمانهای عمومی و سازمانهای غیر انتفاعی (NPO) می توانند در پرداختن به مسائل اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ، همکاری ، ابتکار و موثرتری داشته باشند. “نوآوری اجتماعی” به رهبری کارآفرینان اجتماعی و / یا بنگاه های اجتماعی ، در اواخر دهه 1990 ظهور کرد و در سراسر دهه 2000 گسترش یافت. همانطور که غرب با شکست مدیریت روبرو شد ، تقاضا برای شرکتها برای پذیرش مسئولیتهای اجتماعی بیشتر شد. بر اساس تحقیقات عمیق در مورد فرآیندهای نوآوری اجتماعی در سطح شهرداری و جامعه در اندونزی ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام و ژاپن ، این کتاب عوامل موثرترین و کارآمدترین نوآوری های اجتماعی را تحلیل می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Knowledge Creation in Community Development : Institutional Change in Southeast Asia and Japan