دانلود پی دی اف کتاب Knocking in Gasoline Engines : 5th International Conference, December 12-13, 2017, Berlin, Germany

[ad_1]

این کتاب شامل مقالاتی است که در این کنفرانس ارائه شده و در مورد رویکردهای جلوگیری یا کنترل قابل اعتماد ضربه و سایر وقایع احتراق نامنظم بحث شده است. اکثر موتورهای بنزینی بسیار کارآمد امروزه از میزان کم استفاده شده اند. فشارهای متوسط ​​بالاتر منجر به افزایش ناک داون می شود ، که اغلب منجر به کاهش نسبت فشرده سازی در مقاومت های ویژه بالاتر می شود. فراتر از این ، وقوع پیش احتراق در طی چندین سال با افزایش قدرت خاص در موتورهای بنزینی مرتبط بوده است. مفاهیم نازک شارژ با فشرده سازی بالا منجر به ناک اوت بیش از حد می شود که به طور بالقوه منجر به شکست فاجعه بار می شود. معرفی قانون RDE در سال جاری بیشتر الزامات توسعه فرآیند احتراق را افزایش می دهد ، زیرا تمیز کردن و غنی سازی گاز باقیمانده برای بهبود میزان ضربه زدن از نظر قانونی ممنوع است ، زیرا دسترسی زود هنگام به مرکز اصلی گرما آزادی معاف نیست . برای افزایش کارایی در موتورهای بنزینی ، به فوریت به راه حل های جدید در ترمودینامیک و مهندسی کنترل نیاز است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Knocking in Gasoline Engines : 5th International Conference, December 12-13, 2017, Berlin, Germany