دانلود پی دی اف کتاب Investigation of Spatial Control Strategies with Application to Advanced Heavy Water Reactor :

[ad_1]

این کتاب روشهای مختلف کنترل فضایی را برای تنظیم توزیع نیروی مکانی در راکتورهای پیشرفته آب سنگین (AHWR) بررسی می کند. این کار با مرور ادبیات مدل سازی و کنترل راکتورهای بزرگ آغاز می شود. در نظر گرفته شده است که هسته AHWR به 17 گره نسبتاً بزرگ تقسیم شده است زیرا همچنین یک مدل هسته گره را براساس تقریب اختلاف محدود ارائه می دهد. علاوه بر این ، این یک مدل غیر خطی با پارامترهای مهم هیدرولیک حرارتی AHWR را معرفی می کند و آن را در یک مدل نوترونی ادغام می کند تا یک مدل هیدرولیک حرارتی نوترونی – حرارتی AHWR را به دست آورد. این کتاب همچنین یک مدل نام آور بدون نام از AHWR را ارائه می دهد و آن را در محیط MATLAB / Simulink اعمال می کند. سپس مدل راکتور به توان نامی خطی شده و به شکل متغیر حالت استاندارد نگهداری می شود. مشخصه آن 90 حالت ، 5 ورودی و 18 خروجی است. سرانجام ، در مورد تکنیک های کنترل برای یک مدل غیرخطی AHWR بحث می شود. این کتاب اثبات خواهد کرد که یک منبع ارزشمند برای مهندسان حرفه ای و کارشناسان پیاده سازی ، محققان و دانشجویان است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Investigation of Spatial Control Strategies with Application to Advanced Heavy Water Reactor :