دانلود پی دی اف کتاب Investigating White-Collar Crime : Evaluation of Fraud Examinations

[ad_1]

این کتاب تقلب داخلی در سازمان های دولتی و خصوصی را بررسی می کند. این یک چارچوب نظری از جرم یقه سفید و نظریه تسهیل برای بررسی تعدادی از مطالعات موردی ، از جمله برخی مواردی است که توسط اسناد پاناما ارائه شده است. تحقیق در مورد جرم یقه سفید با انواع دیگر جرایم متفاوت است: پنهان کاری جرم به جای مرتکب ، قربانی که از جرم خود آگاهی ندارد و به طور مستقیم توسط مجرم قابل رویت نیست و منابع موجود برای مظنون. این نیاز به یک استراتژی منحصر به فرد و یک مجموعه منحصر به فرد از ابزار دارد. این کار بینشی از چندین گزارش تحقیق داخلی است که عموماً در دسترس عموم نیست. این مورد برای محققان در جرم شناسی و عدالت کیفری ، به ویژه در جرایم یقه سفید و فساد ، و همچنین زمینه های مرتبط مانند تجارت ، مدیریت ، اقتصاد و اداره عمومی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Investigating White-Collar Crime : Evaluation of Fraud Examinations