دانلود پی دی اف کتاب Introduction to Statistical Methods in Pathology :

[ad_1]

این متن یک بررسی جامع و عملی از روشهای اصلی آماری در آسیب شناسی و پزشکی آزمایشگاهی را ارائه می دهد. این مفاهیم آماری استفاده شده در آسیب شناسی و پزشکی آزمایشگاهی است. اطلاعات ارائه شده مربوط به آسیب شناسان در کلینیک های روزمره و همچنین فعالیت های تحقیقاتی و علمی آنها است. متن با توضیح اصول اساسی در شکل آغاز خواهد شد. در بخشهای بعدی ، این مفاهیم اساسی گسترش یافته و کاربردهای منحصر به فردی از روشهای آماری در آسیب شناسی و پزشکی آزمایشگاهی ارائه می شود. بخشهای دیگر متن بسیاری از موضوعات را توضیح می دهد ، از روش تحقیق گرفته تا تجزیه و تحلیل داده ها در روش مطالعه. سرانجام ، مفاهیم جدید سنگین داده ای که در تحقیقات آسیب شناسی و آسیب شناسی در حال ظهور هستند ، به عنوان انفورماتیک آسیب شناسی مولکولی و آسیب شناسی ارائه می شوند. آسیب شناسان ، ساکنان آسیب شناسی ، محققان پایه و ترجمه ، مدیران آزمایشگاه و انگل های پزشکی برای روش های آماری در آسیب شناسی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Introduction to Statistical Methods in Pathology :