دانلود پی دی اف کتاب Introduction to International Arts Management :

[ad_1]

این کتاب نحوه واکنش مدیران هنری بیش از 40 کشور در سراسر جهان به رویدادهای مختلف جهانی سازی ، دیجیتالی شدن و مهاجرت را توضیح داده و به طور انتقادی بررسی می کند. همچنین روش بین المللی تر شدن ماهیت نهادهای فرهنگی را تحلیل می کند. مقایسه بین المللی آن چالش ها و فرصت های خاص ، همراه با مطالعات موردی در زندگی واقعی و تجربیات بسیاری از پزشکان ، روشن می کند که چگونه تمرین در زمینه های بین المللی و بین فرهنگی اکنون اجتناب ناپذیر است. این کتاب علاوه بر ارائه نمای کلی از وظایف و چالش های روزمره ، مفاهیم اساسی ، اصول و اصطلاحات مورد نیاز برای چنین کاری را ارائه می دهد. تمرین و اشتیاق مدیران هنری که مایلند درک پیچیده ای از راه پیشرفت در این زمینه داشته باشند ، مورد توجه خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Introduction to International Arts Management :