دانلود پی دی اف کتاب Introduction to Averaging Dynamics over Networks :

[ad_1]

این کتاب به پویایی میانگین می پردازد ، که نمونه ای از الگوهای پویایی مبتنی بر شبکه در سیستم های چند عاملی است. این کتاب با ارائه یک رویکرد یکپارچه و به روز شده برای چندین مدل و نتایج پراکنده در ادبیات ، تمام نتایج متوسط ​​در دینامیک متوسط ​​پویا را ارائه می دهد. با شروع توسعه کلاسیک قدرت های یک ماتریس تصادفی ثابت ، متنی که به نظر من کلی تر است ، محصول دنباله ای از ماتریس های تصادفی است ، اعم از قطعی یا تصادفی. نظریه مورد نیاز برای درک کامل مدل بدون فرض هرگونه دانش از سری مارکوف یا نظریه Peron – Frobenius ساخته شده است. نویسندگان با تجزیه و تحلیل او از همگرایی پویایی میانگین ، ویژگی های ماتریس تصادفی را بدست می آورند. این خصوصیات مربوط به ساختار توپولوژیکی نمودار مربوطه است که از دیدگاه کتاب ، بیانگر ارتباط بین عوامل است. توجه ویژه ای به چگونگی افزایش اندازه این خواص داده می شود. به طور معمول ، درک ماتریس های تصادفی برای مطالعه سایر مشکلات در هماهنگی چند عاملی اعمال می شود: برآورد از اندازه گیری های متوسط ​​و نسبی با عوامل لجباز. پویایی توصیف شده در این کتاب در کاربرد اطلاعات پویایی نظر در شبکه های اجتماعی ، تلفیق اطلاعات در شبکه های حسگر و حرکت جمعی گروه های حیوانی و تیم های وسایل نقلیه بدون سرنشین یافت می شود. معرفی پویایی میانگین در شبکه ها مورد توجه فیزیکی محققان در سیستم ها و کنترل برای مطالعه کنترل هماهنگ یا توزیع شده ، سیستم های شبکه یا سیستم های چند منظوره و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است که دوره هایی را در این زمینه ها دنبال می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Introduction to Averaging Dynamics over Networks :