دانلود پی دی اف کتاب Internet Election Campaigns in the United States, Japan, South Korea, and Taiwan :

[ad_1]

این کتاب بررسی می کند که چگونه اختلافات نهادی ، مانند نقش احزاب سیاسی و تنظیم سیستم های انتخاباتی ، بر توسعه مبارزات انتخاباتی اینترنتی در ایالات متحده ، ژاپن ، کره و تایوان تأثیر می گذارد. این بررسی می کند که آیا “آمریکایی شدن انتخابات” در دموکراسی های شرق آسیا مشهود است یا خیر. در حالی که ژاپن یک سیستم پارلمانی است ، ایالات متحده و کره سیستم ریاست جمهوری و تایوان یک سیستم نیمه ریاست جمهوری با یک سیستم پارلمانی نیز دارای یک رئیس جمهور است. علاوه بر این ، نقش ریاست جمهوری در ایالات متحده ، کره و تایوان کاملا متفاوت است. با توجه به این تغییرات در سیستم های سیاسی ، نویسندگان در مورد چگونگی تنظیم تبلیغات انتخاباتی در رابطه با موضوعاتی مانند تبلیغات پولی و مدت زمان تبلیغات بحث می کنند. وی استدلال می کند که تنظیم قوی سیستم انتخابات و دوره های کوتاه انتخاباتی در ژاپن با ویژگی متمایز ژاپنی در مقایسه با ایالات متحده ، کره و تایوان از نظر تبلیغات انتخاباتی اینترنتی مشخص می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Internet Election Campaigns in the United States, Japan, South Korea, and Taiwan :