دانلود پی دی اف کتاب Internet Economy vs Classic Economy: Struggle of Contradictions :

[ad_1]

این کتاب بی نظیر رویکرد مشکلی را برای مطالعه اقتصاد اینترنت ، توصیف تناقض آن با اقتصاد کلاسیک ، تجزیه و تحلیل آن و توصیف چگونگی رشد اقتصاد اینترنت در روسیه مدرن در پیش گرفته است. نویسندگان معنی و اصول اولیه آن را مطالعه می کنند ، عواملی را که بر عملکرد و توسعه آن تأثیر می گذارند ، بحران اقتصاد اینترنت را تجزیه و تحلیل می کنند و یک تحلیل مقایسه ای از اقتصاد اینترنت و اقتصاد کلاسیک انجام می دهند. این کتاب در درجه اول برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، معلمان و محققانی است که مبانی اقتصاد کلان مدرن را مطالعه می کنند. براساس یافته ها و نتایج ارائه شده در اینجا ، آنها قادر به ایجاد مطالعات علمی خود خواهند بود. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل مسئله اقتصاد اینترنت و اقتصاد کلاسیک امکان شناسایی ویژگی ها و چشم اندازهای توسعه و توصیه هایی برای مدیریت بسیار موثر سیستم های اقتصادی مدرن را فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Internet Economy vs Classic Economy: Struggle of Contradictions :