دانلود پی دی اف کتاب International Scholarships in Higher Education : Pathways to Social Change

[ad_1]

این کتاب بسیاری از راه های مطالعات بین المللی از بورس تحصیلی تا تغییرات مثبت اجتماعی را بررسی می کند. این کتاب با جمع آوری مطالعات محققان دانشگاهی ، ارزیابان و طراحان برنامه ها و سیاست گذاران از آفریقا ، آسیا ، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی ، اروپا و استرالیا ، آخرین تحقیق و تجزیه و تحلیل سیاست ، عمل و نتایج برنامه های بورس تحصیلی بین المللی را جمع آوری می کند. مشارکت ها روندهای گسترده در مطالعات خارجی تحت حمایت مالی ، ملاحظات طراحی برنامه ، پویایی دوره فوری پس از بورس تحصیلی و تأثیر بورس تحصیلی در آموزش و توسعه بین المللی را بررسی می کنند. توجه ویژه به ارزیابی و ارزیابی ، پیچیدگی دریافت کنندگان جایزه ، نگرانی در مورد پویایی بازگشت به خانه و فرار مغزها ، و وضعیت دانش و تحقیقات در مورد نتایج بلند مدت بورس بین المللی با تغییرات اجتماعی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب International Scholarships in Higher Education : Pathways to Social Change