دانلود پی دی اف کتاب International Relations and Asia’s Southern Tier : ASEAN, Australia, and India

[ad_1]

این کتاب بخشی از مجموعه ای است که جغرافیای آسیا را بار دیگر مفهوم بندی می کند. این جلد به جای هسته پایدار آسیای شرقی ، حاشیه جنوب آسیا را که در گروه تجاری ASEAN و نقش آن در روابط بین الملل توسعه یافته آسیا است ، تجزیه و تحلیل می کند. مشارکت کنندگان بسیاری از کارشناسان برجسته در این زمینه را تضمین می کنند که این کتاب در زمان واقعی برای درسهایی برای دانشجویان ، دانش پژوهان و تصمیم گیرندگان جامعه مدنی که طیف سیاسی معاصر آسیا را کشف می کنند ، شناخته خواهد شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب International Relations and Asia’s Southern Tier : ASEAN, Australia, and India