دانلود پی دی اف کتاب International Proceedings on Advances in Soft Computing, Intelligent Systems and Applications : ASISA 2016

[ad_1]

این کتاب بر روی فناوری های پیشرفته مرتبط با پیشرفت در محاسبات نرم ، سیستم های هوشمند و برنامه ها متمرکز است. رویه های ASISA 2016 ارائه کارهای بدیع و بدیع در زمینه محاسبات نرم ، سیستم ها و برنامه های هوشمند توسط متخصصان و محققان تازه کار است. اینها فناوری های پیشرفته ای هستند که در زمینه های مختلف بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله تعدادی از مسائل پیچیده دنیای واقعی بحث شده است که با روشهای سنتی ریاضی نمی توان به راحتی آنها را کنترل کرد. با تکنیک های محاسبات نرم می توان به راه حل های دقیق برای مشکلات موجود دست یافت. محاسبات نرم ، مجموعه ای از تکنیک های محاسباتی است که از الگوریتم های تکاملی ، الگوریتم های الهام گرفته از طبیعت ، الگوریتم های الهام گرفته از زیست ، شبکه های عصبی و منطق فازی الهام گرفته شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب International Proceedings on Advances in Soft Computing, Intelligent Systems and Applications : ASISA 2016