دانلود پی دی اف کتاب International Migrations and Local Governance : A Global Perspective

[ad_1]

این جلد مروری جامع بر نقش دولت های محلی در سراسر جهان در مدیریت اتحاد های مهاجرت ، ادغام و توسعه دارد. با استفاده از مطالعات موردی از شمال و جنوب جهانی ، این کار تطبیقی ​​جای خالی ادبیات موجود را پر می کند که بیشتر به مهاجرت پرداخته شده توسط شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی پرداخته است. علاوه بر این ، بحث موجود را با استراتژی هایی که در مواجهه با تجارب شمال و اعزام کشورها مشاهده می شود ، گسترش می دهد. این امر به وضوح نشان می دهد که تحرک بین المللی به موضوعی جهانی برای شهرهای هر دو طرف طیف مهاجرت تبدیل شده است. این کار ابتکاری منبع ارزنده ای را برای دانشجویان و دانش پژوهانی که در علوم اجتماعی ، سیاست های عمومی و توسعه فعالیت می کنند ، فراهم می کند. جدا از تمرین کنندگان و سیاست گذاران.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب International Migrations and Local Governance : A Global Perspective