دانلود پی دی اف کتاب International Handbook of Early Childhood Education :

[ad_1]

این کتاب راهنمای بین المللی مروری گسترده بر یافته های تحقیقات ، نظریه و شیوه های طولانی مدت و معاصر در آموزش اوایل دوران کودکی در نیم کره شمالی و جنوبی دارد. جلد اول این کتاب راهنما به تئوری ، روش شناسی و فعالیت های تحقیقاتی و نیازهای پژوهشی مناطق خاص می پردازد. بخش دوم نوآوری ها و برنامه های طولانی مدت ، برنامه درسی و ارزیابی ، و مفاهیم و تحقیقات در مورد کودک ، خانواده و جوامع را به طور دقیق بررسی می کند. دو بخش این کتاب راهنما نظریه ، روش شناسی و تحقیقات فعلی نیازهای خاص کشورها را نشان می دهد و بینش هایی را درباره شباهت های جهانی موجود در شیوه های اولیه کودکی ارائه می دهد. با توجه ویژه به آنچه در زمینه های بزرگتر جهان اتفاق می افتد ، این بخشها نمای کلی از اقدامات و تحقیقات آموزش دوران کودکی را ارائه می دهند و عدم تعادل شمال و جنوب کار منتشر شده در این زمینه را عیب یابی می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب International Handbook of Early Childhood Education :