دانلود پی دی اف کتاب International Election Observation in the Commonwealth Caribbean : Race, Aid and Democratization

[ad_1]

این کتاب عملکرد مشاهده بین المللی انتخابات را در زمینه کارائیب بررسی می کند. این یک مطالعه از دیدگاه مشترک کارائیب و یک مطالعه موردی کوتاه از گویان بین 1964 و 2015 است. این تحقیق ریشه مشاهدات انتخابات و چگونگی ادغام این رویه در فضای سیاست های انتخاباتی کارائیب را جستجو می کند. به طور دقیق تر ، این تحقیق فرایندی را که ناظران انتخابات به بازیگران مهم در انتخابات کارائیب مشترک المنافع تبدیل شده اند ، بررسی می کند. یکی از موضوعات این کتاب این است که چرا کشورهای کارائیب اتهام مشاهده را از نظر حاکمیت می پذیرند. پرونده گویان و سایر ایالت های آنگلوفون کارائیب نشان می دهد که هزینه ناظران چند وجهی نبوده و نگرانی ها در مورد احترام به حاکمیت دولت کاهش یافته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب International Election Observation in the Commonwealth Caribbean : Race, Aid and Democratization