دانلود پی دی اف کتاب International E-Government Development : Policy, Implementation and Best Practice

[ad_1]

این کتاب بررسی چارچوب دولت الکترونیکی و مراحل بلوغ در دولت های سراسر جهان ، از جمله مروری بر چارچوب های قانونی حمایت شده از آنها را ارائه می دهد. در سه بخش تقسیم شده است ، بخش اول این کتاب زمینه نظری سیاست های فعلی ، کدهای بهترین روش و اجرای آنها را تحلیل می کند. بخش دوم مطالعات موردی را ارائه می دهد که موضوعات اصلی شامل دولت باز ، حفاظت از حریم خصوصی ، رسانه های اجتماعی ، دموکراسی ، خرابی سیستم ، نوآوری در پروژه های دولت الکترونیکی بین سازمانی و سیستم های داده باز را ارائه می دهد. نویسندگان اهمیت اجرای موفقیت آمیز دولت الکترونیکی را برای بهبود کارایی مدیریتی ، ارائه خدمات عمومی و مشارکت مدنی ، با تمرکز ویژه بر کشورهای در حال توسعه نشان می دهند. این کتاب با ترسیم درسهایی که از آخرین تحقیقات به دست آمده و ارائه راهکارهایی برای بهبود اجرای دولت الکترونیکی در آینده ، کمک به دستیابی به جوامع شفاف ، مشارکت پذیر و دموکراتیک ، به پایان می رسد. این کتاب منبعی بسیار ارزشمند برای محققان ، سیاست گذاران ، مدیران دولتی ، سازمان های بین المللی و کارشناسان فنی فراهم خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب International E-Government Development : Policy, Implementation and Best Practice