دانلود پی دی اف کتاب Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals : Economic Growth, Social Inclusion and Environmental Protection

[ad_1]

این کتاب در مورد تأثیرات تغییرات آب و هوایی که قبلاً در هر قاره و دانشمندان برای بسیاری از روشهای مدرن و پیشرفته ترین روشها برای نظارت بر محیط ، رفتار اجتماعی و انتظارات انسانی مربوط به حفاظت از محیط زیست احساس می شود ، بحث می کند. اساس را فراهم می کند. . این کتاب این موضوعات را از دیدگاه رشته های مختلف از فیزیک گرفته تا علوم اجتماعی و هم چالش های فعلی و هم چشم اندازهای آینده برجسته می کند. در تاریخ 1 ژانویه 2016 ، 17 هدف توسعه پایدار (SDG) تعریف شده در دستور کار 2030 برای توسعه پایدار – 12 مورد از آنها شامل اقدام در مورد تغییر اقلیم است – رسماً لازم الاجرا شد. برای دستیابی به توسعه پایدار ، سازگاری سه عنصر اصلی بهم پیوسته مهم است: توسعه اقتصادی ، شمول اجتماعی و حفاظت از محیط زیست.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals : Economic Growth, Social Inclusion and Environmental Protection